Image 3
Siyaset

Üç ''İşsiz'' Çocuk

"1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, Gerisi Allah Kerim’’

Nüfus belli bir zaman diliminde belli sınırlarda yaşayan insan topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Nüfus kavramı demografi, sosyoloji, tıp, biyoloji gibi hem sosyal hem de fen bilimlerinin merceği altındadır. Nüfusun artışının azaltılması veya artırılması aynı zamanda bir ülkenin ekonomik yapısına, askeri gücüne ve siyasi konjonktürüne olan etkisiyle, bilim insanlarının yanı sıra politika yapıcılarının da üzerinde durduğu bir ikilem olarak karşımıza çıkmaktadır. Politika yapıcılar özellikle yakın tarihimizde görüldüğü gibi nüfus artış hızını azaltmak veya artırmak yönünde bir dizi önlemler/ teşvikler uygulamaktadır. Bunlar kimi zaman tavsiye açıklamalar, kalkınma planlarında bir hedef veya kanun maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

<...